Często zadawane pytania

Co się stanie w przypadku gdy podam nieprawidłowy numer konta?

Pieniądze zostaną zwrócone ponownie na nasze konto. Jeszcze tego samego dnia kiedy dostaniemy zwrot z banku odbiorcy skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, dlatego ważne jest aby podać swój numer kontaktowy podczas przekazywania nam danych.

Czy za każdym razem będę proszony o podanie pełnych danych odbiorcy, wraz z numerem konta?

Nie. Przy pierwszym zgłoszeniu przelewu otrzymasz numer referencyjny (nr klienta) pod którym zawarte będą już wszystkie dane odbiorcy w Polsce. Przy kolejnym przelewie wystarczy podać tylko numer referencyjny oraz wysokość wpłaty.

Czy mogę wysłać przelew anonimowy?

Nie. Jest to niemożliwe.

Czy przesyłając pieniądze przez firmę TONIO, odbiorca w Polsce będzie wiedział, że przelew ten jest przelewem z zagranicy?

Nie. Odbiorca otrzyma na wyciągu bankowym informacje, z której wynika, że jest to przelew krajowy, przesłany z mBank Oddział Korporacyjny w Warszawie.

Czy mogę zapłacić rachunek za telefon lub spłacać raty kredytu w Polsce?

Oczywiście. Jest to możliwe.

Czy mogę otrzymać potwierdzenie wykonanego przelewu?

Tak. Potwierdzenie wykonanego przelewu możemy przesłać faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną (e-mail).

Czy mogę dodać tytuł przelewu jaki odbiorca otrzyma wraz z pieniędzmi, i który będzie widoczny na jego wyciągu bankowym?

Tak. Jest to możliwe. Wystarczy podać te informacje podczas podawania nam szczegółów przelewu przez telefon. Tytuł płatności może liczyć max. 35 znaków.

Czy mogę wysłać pieniądze z konta bankowego innego niż moje własne?

Nie. Przelew musi być wykonany wyłącznie z własnego konta bankowego

Czy mogę osobiście przynieść do Waszego biura pieniądze które chcę przesłać do Polski?

Nie , jest to nie możliwe. Wplaty przyjmujemy tylko na konto bankowe lub za pomoca karty platniczej

Czy jest możliwość przesyłania pieniędzy w drugą stronę, tzn. z Polski do UK?

Tak,mamy taką usługę. Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania dokładnych informacji jak wykonać taki przelew.

Czy w Polsce odbiorca ponosi jakieś opłaty za przekaz?

W Polsce, od kwoty która wpływa na konto złotówkowe, potrącana jest oplata w wysokości max. 0.50 zł.
W przypadku kont prowadzonych w walucie obcej (np. GBP, EUR, USD itp) od przelewanej kwoty potrącone mogą być opłaty międzybankowe za przekaz dewizowy. Jest to oplata pobierana przez banki w Polsce, na którą nasza firma nie ma żadnego wpływu.

Co oznacza termin „Pranie Brudnych Pieniędzy”?

„Pranie Brudnych Pieniędzy” jest to proceder obejmujący wszelkiego rodzaju operacje mające na celu wprowadzenie do obrotu pieniędzy które pochodzą z nielegalnych źródeł.

Czy wymagane są jakieś dokumenty od nadawcy przelewu?

Prawo wymaga od nas monitorowania oraz kontroli wszystkich transakcji, które przeprowadzane są za pośrednictwem naszej firmy. Wymagane jest, aby każda transakcja powyżej równowartości 1000 EUR/800 GBP została udokumentowana a tożsamość nadawcy potwierdzona. Zgodnie z Przepisami AML transakcja może zostać wstrzymana jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną przedłożone.

Jakie są wymagania prawne w przypadku gdy Klient przekroczy powyższe kwoty?

Jak wspomniane wyżej: tożsamość Klienta powinna zostać potwierdzona. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • Klient osobiście w biurze TONIO przedstawia oryginał dokumentu tożsamości lub inne dokumenty (jeżeli będą wymagane).
  • Potwierdzona kopia dokumentu tożsamości może być przesłana na adres TONIO. Kopia powinna być potwierdzona przez osobę która posiada zawód np. brytyjski prawnik, księgowy, menedżer banku, lekarz, nauczyciel, ksiądz itp.

Nie akceptuje się:

  • Kopii dokumentów przesłanych faksem,
  • Kopii dokumentów przesłanych nie potwierdzonych przez powyżej wymienione osoby.

Jakie dokładnie dokumenty  wymagane są od nadawcy przelewu?

Paszport lub dowód tożsamości, lub prawo jazdy oraz potwierdzenie pobytu na terenie UK.

Dokumentem potwierdzającym zamieszkanie na terenie UK może być:

  • Wyciąg bankowy z widocznym adresem,
  • Rachunek telefoniczny,  za gaz, wodę lub elektryczność.

Czy przy każdym transferze przekraczającym kwotę 1000 EUR/800 GBP będę zobowiązany/a potwierdzać swoją tożsamość jako nadawcy?

Nie. Jeżeli dokumenty zostały już raz dostarczone, Klient może bez żadnych przeszkód i ograniczeń przelewać pieniądze na konta w Polsce.

Co stanie się jeżeli Klient TONIO odmówi zastosowania się do procedury przedstawienia dokumentow?

Nasza firma może odmówić realizacji transferów pieniężnych. W przypadku podejrzenia przestępstwa nasza firma ma obowiązek jego zgłoszenia bez koniecznosci ujawnienia tego faktu Klientowi.